De praktijk

Bezoekadres
Zonnekruidstraat 17, Heteren

Belangenvereniging BMS
Femina Sana is aangesloten bij De Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS) onder nummer 271482. Het hoofddoel van de vereniging is de belangenbehartiging van de aangesloten leden, werkzaam op het gebied van massage en/of sportverzorging. Daarnaast heeft de vereniging zich het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de (sport)masseur/verzorger als doel gesteld. Tot slot oefent de vereniging invloed uit op het landelijk beleid met betrekking tot de (sport)gezondheid(s)(zorg) en zet zij zich in voor de maatschappelijke erkenning van het beroep.

Kamer van Koophandel
Femina Sana staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arnhem
KvK nummer: 61125784

20150923_201458
20150923_20184620150923_201740